Welkom op de site van KansWijzer

HET BEGIN VAN GOEDE HERINNERINGEN BIJ EEN AFSCHEID. 

In 2019 ben ik opgeleid tot spreker bij uitvaarten en crematies. Ik doe dat los van de bekende uitvaartorganisaties. Ik kan door hen wel ingeleend worden, dit geldt natuurlijk voor iedere familie die zelf een fijne toespraak wenst bij de uitvaart of crematie.

Zie voor meer informatie over werkwijze, tijdsinvestering en kosten de pagina over uitvaartspreken.

Van meerder markten thuis!

De medewerker van de toekomst is degene die zich flexibel en veelzijdig op kan stellen op de arbeidsmarkt. Zelf begeef ik me op de arbeidsmarkt als ZZP in diverse rollen. Dit zijn onder andere de volgende kanten van mij:

 • Loopbaanondersteuner
 • Spreker bij uitvaart of crematie
 • HR adviseur a.i.
 • Rollenspeler bij assessments
 • Hulp bij het schrijven van CV of brief
 • Voorbereider bij het voeren van sollicitatiegesprekken
 • En wat nog meer zich spontaan voor kan doen

Je leest hierover op de diverse pagina’s van mijn site.

Deze week in de bonus! Wekelijks schreeuwt een slogan ons vanaf het beeldscherm toe waarmee we ons voordeel kunnen doen. De grap is dat we daar massaal ook intrappen. De bonus van deze week prijkt hier ook ergens in de kast. Waarschijnlijk in te grote hoeveelheden. Zo gaat het ook met onze persoonlijke bonussen.

Vaak ervaren wij in de praktijk dat kandidaat medewerkers zich volledig richten op de functie-eisen die een werkgever stelt. Dat lijkt logisch en goed. Echter het proces om naar betaald werk te gaan start bij jezelf. Wij helpen onze deelnemers bij het maken van een zelf-analyse. Vragen die aan de orde komen zijn dan onder andere

 • Wat voor talenten bezit je?
 • Welke passie volg je in jouw werkzame leven en of privé?
 • Hoe ziet jouw ambitie er uit? Waar en hoe wil je zijn over 3 tot 5 jaar?
 • En daarnaast nog tal van verdiepingsvragen.

Ons advies is om te starten bij jezelf. Bij je talenten die je kunt inzetten. Vandaar je persoonlijke BONUS: Ga TALENTEREN!

Vragen van en aan kandidaat medewerkers:

 1. Zoek je een baas? Een baas geeft directe en omlijnde opdrachten voor de korte termijn.
 2. Heb je behoefte aan een leidinggevende? Een leidinggevende geeft structuur aan jouw werk en draagt daarvoor de (mede) verantwoordelijkheid.
 3. Of liever een manager? De manager stuurt het proces aan vanuit de gedachte dat alle medewerkers hetzelfde doel moeten nastreven.
 4. Wellicht een ondernemer? Een ondernemer schakelt tussen behoefte en capaciteiten van zowel de markt als zijn (interne) potentieel.

Bedenk als kandidaat sollicitant wat voor werkgever jou het beste past. Want daar is je toevoegende waarde en samenwerkingseffectiviteit het hoogst voor beide partijen en je (toekomstige) collega’s.

Groots aanbod voor werkzoekende!

Kijk even ietsjes verder naar beneden op deze pagina.

Waarom zou je met KansWijzer in zee willen gaan?

De reden is vrij eenvoudig. Wij, van KansWijzer, wij geloven en stellen vertrouwen in JOU en in alle andere mensen die bij ons aankloppen voor ondersteuning. Wij zijn overtuigd van het feit dat elk van ons bijzondere en onderscheidende kwaliteiten heeft. Door het systeem-denken worden deze kwaliteiten vaak niet herkend, niet erkend. Gevolgd daarvan is dat de mens met deze kwaliteiten niet tot zijn recht komt. Hoe werken we dan bij KansWijzer?

Wij starten met het de basiswaarden van de persoon die bij ons aankloppen. Wat is voor jouw belangrijk in het leven, in het werk? Wat heb je aan een mogelijke werkgever te bieden als meerwaarde, als toevoegende waarde? Welke bewijzen heb je daarvoor zodat je ook met zekerheden een werkgever tegemoet treedt? Dus niet alleen waarmee maak jij het verschil, ook de vraag wat breng je in het bijzonder als waarde mee!

Wat gaan we dan doen?

Veelal in groepsbijeenkomsten laten we de deelnemers zelf regie voeren. Wij volgen een rode draad in onze programmering, hiervan wijken we voortdurend vanaf, waarom? Omdat de wensen, mogelijkheden en vragen van de deelnemers leidend zijn voor de kwaliteit van het proces. Het is en blijft het proces van de vragers, van de deelnemers. Daarom werken we niet met een vastomlijnd programma. Door dit proces zijn de deelnemers instaat om binnen en buiten het eigen netwerk vragen te stellen, aanbiedingen van hun kwaliteiten te doen en vooral om loopbaanstappen te zetten.

De voordelen van KansWijzer voor opdrachtgevers:

 1. Duurzame werkhervatting van zieke medewerkers en of van medewerkers die werkzoekend zijn.
 2. Acceptatie verhoging van de gevonden en gekozen oplossing en mogelijkheden door inzet van ons.
 3. Door inzet van ons vergroting van netwerkkansen voor medewerkers en werkzoekenden.
 4. Duidelijke afspraken over budget en bestedingen

De voordelen van KansWijzer voor de deelnemers:

 1. Het vertrekpunt voor al de activiteiten ben jij met je kwaliteiten die je kunt leveren.
 2. Wij spitten niet in je verleden. Een kans, een oplossing ligt in de toekomst, daar werken we aan.
 3. Zowel individuele werkwijze als in groepen werken met meer kansen in het eigen netwerk en dat van anderen.
 4. Intensief en persoonlijk contact met één van onze trainers en ondersteuners.
 5. Onze tarieven zijn bijzonder klantvriendelijk.

Betere verhoudingen bij ontslag door Wet Werk en Zekerheid en Arbeidsmarkt in Balans

De vroegere ontslagvergoeding is gelukkig voor een belangrijk deel afgeschaft. Waarom dit blije gevoel? In de praktijk bleek vaak dat de met ontslag gestuurde persoon aanvankelijk leuke dingen met het meegegeven geld kon doen. MAAR . . . .              Niet alleen de fiscus kwam langs met zijn aanhalerige arm, de kans op WW korting en opschorting lag op de loer en geld heeft de neiging om als sneeuw voor de zon te verdwijnen.  Een enkeling deed een goede investering in zichzelf door opleidingen te gaan volgen of aan loopbaanplanning te werken. Duidelijk was in die situaties dat geld gelukkig maakt.

Met de nieuwe Wetten Werk en Zekerheid en Arbeidsmarkt in Balans zijn werkgever en werknemer langer en meer samen verantwoordelijk voor de loopbaanvoortzetting van de met ontslag bedreigde medewerker. statistiek 2 Door samen verder te kijken dan de grens van het einde dienstverband maken zijn plannen voor de toekomst. Een toekomst voor de met medewerker die met ontslag gaat. Het transitiebudget is daarbij een uitstekend hulpmiddel.

KansWijzer biedt medewerkers met haar methodieken weer nieuw perspectief op de arbeidsmarkt. Door samen met de werknemer inzicht te verkrijgen in de exclusieve kwaliteiten van deze medewerker versterkt de kandidaat zichzelf zowel mentaal als gesprekspartner voor een nieuwe werkgever. Dus tijd om eens met ons te komen praten.

Groots aanbod voor werkzoekende(-n)!

Met slechts één goed gesprek tussen de deelnemer en mij komt een een aantal meerwaarden en toevoegende waarden op tafel waaraan de meeste werkzoekenden niet eerder gedacht hebben. Of waarvan zij de waarde voor zichzelf en een werkgever niet of nog niet onderkennen. Zo spijtig voor hen. Daarmee laten zij kansen voor zichzelf en voor eventuele werkgevers liggen.

Dus wanneer je een beperkte investering in jezelf wilt en kunt doen neem dan contact met mij op. Ik stel je beslist niet teleur en ik weet uit uit ervaring dat mijn analyse en toevoegingen meer dan geld (alleen) waard zijn! Dus even bellen 06 53 96 31 67.

Bel voor een afspraak. Jan Bullens 06 53 96 31 67

Werkzoekenden die een dergelijk loopbaanswitch willen maken zijn bij KansWijzer aan het juiste adres. Wij inventariseren wat je toevoegende waarde is, wat je te bieden hebt, hoe je ontwikkel mogelijkheden zijn en vooral waar je dit kunt realiseren. Wanneer je dan een goed beeld hebt van hetgeen je te bieden en te leren hebt gaan we samen opzoek naar de juiste werkgever. Een werkgever waar je kunt en mag rondkijken naar het werk, de werksoort, de sector enz. Zodat jij je als werkzoekenden een goed beeld kunt vormen van de sector, het werk, de cultuur enz. Dus dan wanneer je op enig moment je daadwerkelijk kandidaat wilt stellen voor deze sector dan weet je waar je over spreekt.

Voor werkgevers is er een groot aantal pluspunten. Niet alleen ben je als onderne-mer/werkgever maatschappelijk verantwoord bezig. Je hebt ook de gelegenheid om te beoordelen of deze persoon daadwerkelijk meerwaarde heeft voor je organisatie, hoe deze persoon past binnen je team, wat zijn leervermogen is en wie deze man of vrouw is. Dit betekent dat bij werving en selectie er veel kosten bespaard kunnen worden. Dat de foutkans bij het aannemen van nieuwe medewerkers aanmerkelijk kleiner is, dat de samenwerking tussen de collega’s vele malen hoger wordt en dat daardoor het verzuim en verloop verlaagd. Kortom allemaal zaken die bijdrage aan een verbetering van het persoonlijke en financiële rendement.

Wil je meer weten en of samenwerken? Bel me dan gerust.

Onze methodiek is ook zeer goed bruikbaar voor vrijwillig medewerkers. Mensen die via vrijwilligerswerk kennis, kunde en vaardigheden willen ontwikkelen. Op de arbeidsmarkt hebben zij dan direct meerwaarde.

vuurtoren

Beweging brengen in mensen die werkzoekend zijn. Dat was de oorspronke-lijke gedachte van de initiatiefnemers van ons bureau. Beweging en acties naar de beste plaats op die arbeidsmarkt. Een eenvoudig concept dat door zijn een-voud effectief is. Door de eenvoud van de naam KansWijzer laten we zien dat ieder van ons zelf de regie kan nemen, of je nu Werkgever, Werknemer of Werkzoekende bent. Ons motto in deze is: Ga slimmer om met de kansen die zich voor (kunnen) doen!

Wat doet KansWijzer?
KansWijzer is een bijzonder en professioneel trainingsbureau.
Het bijzondere zit in het feit dat wij op een zeer expliciete en energieke manier deelnemers laten ervaren dat zij kunnen en mogen bouwen op de eigen talenten, passies, ambities en kwaliteiten.

Deze vier elementen vormen de fundatie voor het persoonlijke succes op de arbeidsmarkt.
Daarnaast geven we handvatten om actief en doelgericht een aanbod op de arbeidsmarkt te doen. Doordat we een aantal trainingen in groepsverband geven, stapelen de leereffecten van de deelnemers zich op. De kosten van deelname zijn daardoor beperkt. Als metafoor gebruiken we de vuurtoren.
Op deze site lees je over de vuurtorenhouding en het daarbij horend  vuurtorengedrag.

vuurtorenHet effect van KansWijzer!
De deelnemers zijn telkens weer verrast over hun persoonlijke resultaat. Deelnemers ontwikkelen zelf en met elkaar nieuwe en sterkere persoonlijke krachten om de arbeidsmarkt te bewerken.
Met de nieuwe en anders geactiveerde netwerken ontstaan er (betaalde) samenwerkingsrelaties. Samenwerkingsrelaties waarvan men het bestaan niet eerder hadden vermoed. Na de trainingen zijn er werkrelaties ontstaan die zicht geven op inkomen en loopbaanperspectief. Vooral is het goed om te weten dat mensen weer in dienstverband aan het werk zijn.

Specifiek en onderscheidend
Tijdens de trainingen zijn de effecten en resultaten voor de deelnemers maatgevend. De trainers van KansWijzer werken los van bestaande patronen en methodes. Wat belangrijk is voor de deelnemers is belangrijk voor de trainers: Namelijk het ondersteunen bij het realiseren van de persoonlijke doelen. Dit is pas echt maatwerk!