Welkom op de site van KansWijzer

 

Deze week in de bonus! Wekelijks schreeuwt een slogan ons vanaf het beeldscherm toe waarmee we ons voordeel kunnen doen. De grap is dat we daar massaal ook intrappen. De bonus van deze week prijkt hier ook ergens in de kast. Waarschijnlijk in te grote hoeveelheden. Zo gaat het ook met onze persoonlijke bonussen.

Sollicitanten hebben zoveel meer te bieden dan alleen

Vaak ervaren wij in de praktijk dat kandidaat medewerkers zich volledig richten op de functie-eisen die een werkgever stelt. Dat lijkt logisch en goed. Echter het proces om naar betaald werk te gaan start bij jezelf. Wij helpen onze deelnemers bij het maken van een zelf-analyse. Vragen die aan de orde komen zijn dan onder andere

 • Wat voor talenten bezit je?Deze
 • Welke passie volg je in jouw werkzame leven en of privé?
 • Hoe ziet jouw ambitie er uit? Waar en hoe wil je zijn over 3 tot 5 jaar?
 • En daarnaast nog tal van verdiepingsvragen.

Ons advies is om te starten bij jezelf. Bij je talenten die je kunt inzetten. Vandaar je persoonlijke BONUS: Ga TALENTEREN!

Vragen van en aan kandidaat medewerkers:

 1. Zoek je een baas? Een baas geeft directe en omlijnde opdrachten voor de korte termijn.
 2. Heb je behoefte aan een leidinggevende? Een leidinggevende geeft structuur aan jouw werk en draagt daarvoor de (mede) verantwoordelijkheid.
 3. Of liever een manager? De manager stuurt het proces aan vanuit de gedachte dat alle medewerkers hetzelfde doel moeten nastreven.
 4. Wellicht een ondernemer? Een ondernemer schakelt tussen behoefte en capaciteiten van zowel de markt als zijn (interne) potentieel.

Bedenk als kandidaat sollicitant wat voor werkgever jou het beste past. Want daar is je toevoegende waarde en samenwerkingseffectiviteit het hoogst voor beide partijen en je (toekomstige) collega’s.

Groots aanbod voor werkzoekende!

Kijk even ietsjes verder naar beneden op deze pagina.

Met de nodige trots informeer ik u hier over ons resultaat 2015.

In de voorjaarsgroep die we ondersteunden heeft van de 9 deelnemers een zevental betaald werk gevonden. Twee hebben tijdelijk vrijwilligerswerk gevonden. Eén van deze twee doet dat werk nog steeds. DE SCORE IS DUS 77%!

De zomer/najaarsgroep is met zeven deelnemers van start gegaan. Al bij het begin had een van de deelnemers een betaalde baan gevonden. Van de overige zes heeft een tweetal om medische of sociale redenen nog geen plaats gevonden op de arbeidsmarkt. Een van de deelnemers heeft een eigen cateringbedrijf opgestart. HIER IS DE SCORE 71%!

Naast bovenstaande scores is een aantal individuen door KansWijzer ondersteund en begeleid naar en in werk. Waarbij deelnemers gekozen hebben voor functies als officemanager, coördinator bij een museum, technisch projectuitvoerder, verkoper/adviseur keukens, onderhoudsman bij een klussenbedrijf of huisschilder. Om maar een paar voorbeelden maar te noemen. Op individuele basis score we nog hoger dan de eerder genoemde 77%.

Aanbevelingen zie je op LinkedIn staan onder Jan-Bullens KansWijzer.

Waarom zou je met KansWijzer in zee willen gaan?

De reden is vrij eenvoudig. Wij, van KansWijzer, wij geloven en stellen vertrouwen in JOUen in alle andere mensen die bij ons aankloppen voor ondersteuning. Wij zijn overtuigd van het feit dat elk van ons bijzondere en onderscheidende kwaliteiten heeft. mensen 1 Door het systeem-denken worden deze kwaliteiten vaak niet herkend, niet erkend. Gevolgd daarvan is dat de mens met deze kwaliteiten niet tot zijn recht komt.Hoe werken we dan bij KansWijzer?

Wij starten met het de basiswaarden van de persoon die bij ons aankloppen. Wat is voor jouw belangrijk in het leven, in het werk? Wat heb je aan een mogelijke werkgever te bieden als meerwaarde, als toevoegende waarde? Welke bewijzen heb je daarvoor zodat je ook met zekerheden een werkgever tegemoet treedt? Dus niet alleen waarmee maak jij het verschil, ook de vraag wat breng je in het bijzonder als waarde mee!

Wat gaan we dan doen?

Veelal in groepsbijeenkomsten laten we de deelnemers zelf regie voeren. Wij volgen een rode draad in onze programmering, hiervan wijken we voortdurend vanaf, waarom? Omdat de wensen, mogelijkheden en vragen van de deelnemers leidend zijn voor de kwaliteit van het proces. Het is en blijft het proces van de vragers, van de deelnemers. Daarom werken we niet met een vastomlijnd programma. Door dit proces zijn de deelnemers instaat om binnen en buiten het eigen netwerk vragen te stellen, aanbiedingen van hun kwaliteiten te doen en vooral om loopbaanstappen te zetten.

De voordelen van KansWijzer voor opdrachtgevers:

 1. Duurzame werkhervatting van zieke medewerkers en of van medewerkers die werkzoekend zijn.
 2. Acceptatie verhoging van de gevonden en gekozen oplossing en mogelijkheden door inzet van ons.
 3. Door inzet van ons vergroting van netwerkkansen voor medewerkers en werkzoekenden.
 4. Duidelijke afspraken over budget en bestedingen

De voordelen van KansWijzer voor de deelnemers:

 1. Het vertrekpunt voor al de activiteiten ben jij met je kwaliteiten die je kunt leveren.
 2. Wij spitten niet in je verleden. Een kans, een oplossing ligt in de toekomst, daar werken we aan.
 3. Zowel individuele werkwijze als in groepen werken met meer kansen in het eigen netwerk en dat van anderen.
 4. Intensief en persoonlijk contact met één van onze trainers en ondersteuners.
 5. Onze tarieven zijn bijzonder klantvriendelijk.

Betere verhoudingen bij ontslag door Wet Werk en Zekerheid

De vroegere ontslagvergoeding is gelukkig voor een belangrijk deel afgeschaft. Waarom dit blije gevoel? In de praktijk bleek vaak dat de met ontslag gestuurde persoon aanvankelijk leuke dingen met het meegegeven geld kon doen. MAAR . . . .              Niet alleen de fiscus kwam langs met zijn aanhalerige arm, de kans op WW korting en opschorting lag op de loer en geld heeft de neiging om als sneeuw voor de zon te verdwijnen.  Een enkeling deed een goede investering in zichzelf door opleidingen te gaan volgen of aan loopbaanplanning te werken. Duidelijk was in die situaties dat geld gelukkig maakt.

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zijn werkgever en werknemer langer en meer samen verantwoordelijk voor de loopbaanvoortzetting van de met ontslag bedreigde medewerker.  statistiek 2 Door samen verder te kijken dan de grens van het einde dienstverband maken zijn plannen voor de toekomst. Een toekomst voor de met medewerker die met ontslag gaat. Het transitiebudget is daarbij een uitstekend hulpmiddel.

KansWijzer biedt medewerkers met haar methodieken weer nieuw perspectief op de arbeidsmarkt. Door samen met de werknemer inzicht te verkrijgen in de exclusieve kwaliteiten van deze medewerker versterkt de kandidaat zichzelf zowel mentaal als gesprekspartner voor een nieuwe werkgever. Dus tijd om eens met ons te komen praten.

Groots aanbod voor werkzoekende(-n)!

Met slechts één goed gesprek tussen de deelnemer en mij komt een een aantal meerwaarden en toevoegende waarden op tafel waaraan de meeste werkzoekenden niet eerder gedacht hebben. Of waarvan zij de waarde voor zichzelf en een werkgever niet of nog niet onderkennen. Zo spijtig voor hen. Daarmee laten zij kansen voor zichzelf en voor eventuele werkgevers liggen.

Dus wanneer je een beperkte investering in jezelf wilt en kunt doen neem dan contact met mij op. Ik stel je beslist niet teleur en ik weet uit uit ervaring dat mijn analyse en toevoegingen meer dan geld (alleen) waard zijn! Dus even bellen 06 53 96 31 67.

Hieronder een impressie van een kort persoonlijk presentatiefilmpje dat door KansWijzer in samenwerking met ‘jeleukstefilm’ in Hengelo is gemaakt.

 

Bel voor een afspraak. Jan Bullens 06 53 96 31 67

Niets belangrijker dan weten wat je als werkzoekende te bieden hebt aan een potentiële werkgever.                   Nog steeds zijn mensen opzoek naar een baan. Zoeken is een heidens karwei. Zoeken is een activiteit die van je weg gaat. Energie stroomt van jou naar . . . . . . . . . .  Weten welke energie je wilt en kunt aanbieden, weten waarom juist deze energie, en vooral je realiseren welke meerwaarde deze energie heeft voor een werkgever maken dat je energie gericht gaat stromen. Stromen in de richting die jij zelf wilt hebben. Dan komt de opbrengst van deze energie bij jezelf terug. In de vorm van werk!

Geloof Hebben In Jezelf! De basis waarop je de enige en juiste arbeidsmarktpositie kunt bouwen. Zonder kennis over je persoonlijke kwaliteiten kun je niet aangeven wat jouw onderscheidend vermogen is. Wij stellen, zonder voorwaarden vooraf, geloof in jou. We ondersteunen je om dat vertrouwen en geloof inhoud en tekst te geven. Dit doen we zodanig dat je met een gerust hart en met persoonlijke overtuiging en motivatie je kunt en wilt presenteren bij een werkgever. Lees gewoon verder en oordeel zelf!

Speciaal voor werkzoekenden:

Onze methodiek is gebaseerd op de procesgang van onze deelnemers. Ontwikkel je vuurtorenhouding en laat je eigen vuur voor je loopbaan branden. Weet hoe je focus eruit ziet! Als een vuurtorenwachter zien welke gelegenheden en kansen zich voordoen en dan GERICHT reageren! Het hulpmiddel en de methodiek van KansWijzer.

 

Een loopbaanswitch maken in deze tijd met weinig vacatures lijkt een contra-productieve actie. Niets is minder waar. Wanneer je nu wilt gaan werken in een totaal andere bedrijfssector dan tot heden DAN IS DAT MOGELIJK! Ja, er is wel een aantal hindernissen die je moet overwinnen. 

Doordat werkgevers veelal een ruime keuze hebben uit sollicitanten kiezen zij vaak voor de meest veilige weg. Een kandidaat die al bekend is met het bedrijf, met de sector, met het werk en misschien wel al bekend is als persoon. Het gevolg is dat de werkgever zekerheden voor de toekomst inkoopt en dat is zijn goed recht.

Echter de werkgever die ontwikkelingsgericht is, toekomstgericht is, maatschappelijk betrokken is, ondernemingszin heeft, innovatief is en noem maar op die wil graag iets anders. Niet meer van hetzelfde maar iets wat waarde toevoegt aan hetgeen er al is. Hier liggen de kansen voor de werkzoekenden die een loopbaanswitch willen maken.

Werkzoekenden die een dergelijk loopbaanswitch willen maken zijn bij KansWijzer aan het juiste adres. Wij inventariseren wat je toevoegende waarde is, wat je te bieden hebt, hoe je ontwikkel mogelijkheden zijn en vooral waar je dit kunt realiseren. Wanneer je dan een goed beeld hebt van hetgeen je te bieden en te leren hebt gaan we samen opzoek naar de juiste werkgever. Een werkgever waar je kunt en mag rondkijken naar het werk, de werksoort, de sector enz. Zodat jij je als werkzoekenden een goed beeld kunt vormen van de sector, het werk, de cultuur enz. Dus dan wanneer je op enig moment je daadwerkelijk kandidaat wilt stellen voor deze sector dan weet je waar je over spreekt.

Voor werkgevers is er een groot aantal pluspunten. Niet alleen ben je als onderne-mer/werkgever maatschappelijk verantwoord bezig. Je hebt ook de gelegenheid om te beoordelen of deze persoon daadwerkelijk meerwaarde heeft voor je organisatie, hoe deze persoon past binnen je team, wat zijn leervermogen is en wie deze man of vrouw is. Dit betekent dat bij werving en selectie er veel kosten bespaard kunnen worden. Dat de foutkans bij het aannemen van nieuwe medewerkers aanmerkelijk kleiner is, dat de samenwerking tussen de collega’s vele malen hoger wordt en dat daardoor het verzuim en verloop verlaagd. Kortom allemaal zaken die bijdrage aan een verbetering van het persoonlijke en financiële rendement.

Wil je meer weten en of samenwerken? Bel me dan gerust.

Onze methodiek is ook zeer goed bruikbaar voor vrijwillig medewerkers. Mensen die via vrijwilligerswerk kennis, kunde en vaardigheden willen ontwikkelen. Op de arbeidsmarkt hebben zij dan direct meerwaarde.

vuurtoren

Beweging brengen in mensen die werkzoekend zijn. Dat was de oorspronke-lijke gedachte van de initiatiefnemers van ons bureau. Beweging en acties naar de beste plaats op die arbeidsmarkt. Een eenvoudig concept dat door zijn een-voud effectief is. Door de eenvoud van de naam KansWijzer laten we zien dat ieder van ons zelf de regie kan nemen, of je nu Werkgever, Werknemer of Werkzoekende bent. Ons motto in deze is: Ga slimmer om met de kansen die zich voor (kunnen) doen!

Wat doet KansWijzer?
KansWijzer is een bijzonder en professioneel trainingsbureau.
Het bijzondere zit in het feit dat wij op een zeer expliciete en energieke manier deelnemers laten ervaren dat zij kunnen en mogen bouwen op de eigen talenten, passies, ambities en kwaliteiten.

Deze vier elementen vormen de fundatie voor het persoonlijke succes op de arbeidsmarkt.
Daarnaast geven we handvatten om actief en doelgericht een aanbod op de arbeidsmarkt te doen. Doordat we een aantal trainingen in groepsverband geven, stapelen de leereffecten van de deelnemers zich op. De kosten van deelname zijn daardoor beperkt. Als metafoor gebruiken we de vuurtoren.
Op deze site lees je over de vuurtorenhouding en het daarbij horend  vuurtorengedrag.

vuurtorenHet effect van KansWijzer!
De deelnemers zijn telkens weer verrast over hun persoonlijke resultaat. Deelnemers ontwikkelen zelf en met elkaar nieuwe en sterkere persoonlijke krachten om de arbeidsmarkt te bewerken.
Met de nieuwe en anders geactiveerde netwerken ontstaan er (betaalde) samenwerkingsrelaties. Samenwerkingsrelaties waarvan men het bestaan niet eerder hadden vermoed. Na de trainingen zijn er werkrelaties ontstaan die zicht geven op inkomen en loopbaanperspectief. Vooral is het goed om te weten dat mensen weer in dienstverband aan het werk zijn.

Specifiek en onderscheidend
Tijdens de trainingen zijn de effecten en resultaten voor de deelnemers maatgevend. De trainers van KansWijzer werken los van bestaande patronen en methodes. Wat belangrijk is voor de deelnemers is belangrijk voor de trainers: Namelijk het ondersteunen bij het realiseren van de persoonlijke doelen. Dit is pas echt maatwerk!