Welkom op de site van KansWijzer

Geloof Hebben In Jezelf! De basis waarop je de enige en juiste arbeidsmarktpositie kunt bouwen. Zonder kennis over je persoonlijke kwaliteiten kun je niet aangeven wat jouw onderscheidend vermogen is. Wij stellen, zonder voorwaarden vooraf, geloof in jou. We ondersteunen je om dat vertrouwen en geloof inhoud en tekst te geven. Dit doen we zodanig dat je met een gerust hart en met persoonlijke overtuiging en motivatie je kunt en wilt presenteren bij een werkgever. Lees gewoon verder en oordeel zelf!

Een aantal gemeenten biedt aan een selecte groep van uitkeringsgerechtigden de kans om deel te nemen aan loopbaanondersteuning door KansWijzer. Zowel in groepsverband (elkaar versterken) als individueel stimuleren en enthousiasmeren wij de deelnemers om met een open en positieve mindset de arbeidsmarkt te veroveren.

Speciaal voor werkzoekenden:
Onze methodiek is gebaseerd op de procesgang van onze deelnemers. Ontwikkel je vuurtorenhouding. Weet hoe je focus eruit ziet! Als een vuurtorenwachter zien welke gelegenheden zich voordoen en dan GERICHT reageren! Het hulpmiddel en de methodiek van KansWijzer.

 

Een loopbaanswitch maken in deze tijd met weinig vacatures lijkt een contra-productieve actie. Niets is minder waar. Wanneer je nu wilt gaan werken in een totaal andere bedrijfssector dan tot heden DAN IS DAT MOGELIJK! Ja, er is wel een aantal hindernissen die je moet overwinnen. 

Doordat werkgevers veelal een ruime keuze hebben uit sollicitanten kiezen zij vaak voor de meest veilige weg. Een kandidaat die al bekend is met het bedrijf, met de sector, met het werk en misschien wel al bekend is als persoon. Het gevolg is dat de werkgever zekerheden voor de toekomst inkoopt en dat is zijn goed recht.

Echter de werkgever die ontwikkelingsgericht is, toekomstgericht is, maatschappelijk betrokken is, ondernemingszin heeft, innovatief is en noem maar op die wil graag iets anders. Niet meer van hetzelfde maar iets wat waarde toevoegt aan hetgeen er al is. Hier liggen de kansen voor de werkzoekenden die een loopbaanswitch willen maken.

Werkzoekenden die een dergelijk loopbaanswitch willen maken zijn bij KansWijzer aan het juiste adres. Wij inventariseren wat je toevoegende waarde is, wat je te bieden hebt, hoe je ontwikkel mogelijkheden zijn en vooral waar je dit kunt realiseren. Wanneer je dan een goed beeld hebt van hetgeen je te bieden en te leren hebt gaan we samen opzoek naar de juiste werkgever. Een werkgever waar je kunt en mag rondkijken naar het werk, de werksoort, de sector enz. Zodat jij je als werkzoekenden een goed beeld kunt vormen van de sector, het werk, de cultuur enz. Dus dan wanneer je op enig moment je daadwerkelijk kandidaat wilt stellen voor deze sector dan weet je waar je over spreekt.

Voor werkgevers is er een groot aantal pluspunten. Niet alleen ben je als onderne-mer/werkgever maatschappelijk verantwoord bezig. Je hebt ook de gelegenheid om te beoordelen of deze persoon daadwerkelijk meerwaarde heeft voor je organisatie, hoe deze persoon past binnen je team, wat zijn leervermogen is en wie deze man of vrouw is. Dit betekent dat bij werving en selectie er veel kosten bespaard kunnen worden. Dat de foutkans bij het aannemen van nieuwe medewerkers aanmerkelijk kleiner is, dat de samenwerking tussen de collega’s vele malen hoger wordt en dat daardoor het verzuim en verloop verlaagd. Kortom allemaal zaken die bijdrage aan een verbetering van het persoonlijke en financiële rendement.

Wil je meer weten en of samenwerken? Bel me dan gerust.

Onze methodiek is ook zeer goed bruikbaar voor vrijwillig medewerkers. Mensen die via vrijwilligerswerk kennis, kunde en vaardigheden willen ontwikkelen. Op de arbeidsmarkt hebben zij dan direct meerwaarde.

vuurtoren

Beweging brengen in mensen die werkzoekend zijn. Dat was de oorspronke-lijke gedachte van de initiatiefnemers van ons bureau. Beweging en acties naar de beste plaats op die arbeidsmarkt. Een eenvoudig concept dat door zijn een-voud effectief is. Door de eenvoud van de naam KansWijzer laten we zien dat ieder van ons zelf de regie kan nemen, of je nu Werkgever, Werknemer of Werkzoekende bent. Ons motto in deze is: Ga slimmer om met de kansen die zich voor (kunnen) doen!

Wat doet KansWijzer?
KansWijzer is een bijzonder en professioneel trainingsbureau.
Het bijzondere zit in het feit dat wij op een zeer expliciete en energieke manier deelnemers laten ervaren dat zij kunnen en mogen bouwen op de eigen talenten, passies, ambities en kwaliteiten.

Deze vier elementen vormen de fundatie voor het persoonlijke succes op de arbeidsmarkt.
Daarnaast geven we handvatten om actief en doelgericht een aanbod op de arbeidsmarkt te doen. Doordat we een aantal trainingen in groepsverband geven, stapelen de leereffecten van de deelnemers zich op. De kosten van deelname zijn daardoor beperkt. Als metafoor gebruiken we de vuurtoren.
Op deze site lees je over de vuurtorenhouding en het daarbij horend  vuurtorengedrag.

vuurtorenHet effect van KansWijzer!
De deelnemers zijn telkens weer verrast over hun persoonlijke resultaat. Deelnemers ontwikkelen zelf en met elkaar nieuwe en sterkere persoonlijke krachten om de arbeidsmarkt te bewerken.
Met de nieuwe en anders geactiveerde netwerken ontstaan er (betaalde) samenwerkingsrelaties. Samenwerkingsrelaties waarvan men het bestaan niet eerder hadden vermoed. Na de trainingen zijn er werkrelaties ontstaan die zicht geven op inkomen en loopbaanperspectief. Vooral is het goed om te weten dat mensen weer in dienstverband aan het werk zijn.

Specifiek en onderscheidend
Tijdens de trainingen zijn de effecten en resultaten voor de deelnemers maatgevend. De trainers van KansWijzer werken los van bestaande patronen en methodes. Wat belangrijk is voor de deelnemers is belangrijk voor de trainers: Namelijk het ondersteunen bij het realiseren van de persoonlijke doelen. Dit is pas echt maatwerk!