CONSULENTEN

Consulenten en werkers met uitkeringsgerechtigenden

Hoe lastig kan het zijn om mensen te motiveren en te enthousiasmeren. Als consulent begrijp je vaak niet waarom mensen het aangeboden werk niet zien zitten? Kansen bestaan en waarom worden die niet gegrepen? Je biedt ze toch van alles aan! Hoe zit dat nou?

Meer vragen dan antwoorden! Hier komt een suggestie om het anders aan te pakken!

Naar de overtuiging van janenhenk.nl heeft elk succes een relatie met de juiste mindset. Veel afdelingen van Sociale Dienten spreken over hun klanten. De mensen waarvoor zij al hun inzet leveren. Echter wat is een klant? Een klant is een persoon waaraan je bepaalde diensten en kwaliteiten levert vanuit de verwachting dat hij of zij als klant tevreden is en dus weer bij je terugkomt. In het diepst van je hart als consulent wil je dat de klant niet terug komt. Het kan dus anders. Een andere mindset.

Maak van je klant een passant!                                                          

Zie je werk als dat van een medewerker van een reisbureau. Er komen mensen bij je met een hulpvraag. Die vraag betreft hun levensreis. Jij, als consulent, mag hen van advies dienen. Vanuit de interesses (kennis, kunde en vaardigheden) van de hulpvrager kun je hen verder op weg helpen. Op weg naar de eigen bestemming. De hulpvrager kan dan zelf keuzes maken, zelf verantwoordelijkheid nemen en zelf regie voeren op het bereiken van zijn bestemming, zijn doel. Als medewerker van het reisbureau heb je dan te maken met passanten. Mensen die je daadwerkelijk geholpen hebt.

Motto van KansWijzer:

Ons motto is: “De door jezelf gezochte, gevonden en gekozen (loopbaan-)route is vele malen duurzamer dan het pad dat door anderen voor je werd uitgestippeld!” Door dit motto als leidraad voor onze trainings- en coachingsbijeenkomsten te kijken kregen de deelnemers weer vat op het eigen leven, op de eigen loopbaan. De consulenten monitoorden het ontwikkelproces en faciliteerden daar waar nodig was. De deelnemers, passanten van de Sociale diensten en UWV’s, voerden zelf regie en ontwikkelden het eigen loopbaanpad, iets dan niemand beter voor hen had kunnen doen.

Mindsettraining voor consulenten

Wij verzorgen een bijzondere workshop waarin wij consulenten de valkuilen in hun nieuwe professionele houding laten ontdekken en omzeilen. De nieuwe mindset verhoogt de individuele professionaliteit en die van het team van de Sociale Dienst als geheel.

Vraag geheel vrijblijvend eens informatie op. Bel met 06 53 96 31 67.
Gewoon doen, voer zelf ook regie!