HR en MEDIATION

KansWijzer kent een tweetal aanvullende diensten.
Dit zijn HR professionele diensten en Mediation.

Mediation is de ideale manier om in geval van een arbeidsconflict ruimte te ontwikkelen voor elkaars toekomst. Conflicterende partijen, of dat nu collega’s zijn of leidinggevenden met medewerkers, ontwikkelen met elkaar begrip voor de werkelijkheid die beiden ervaren rondom hetzelfde vraagstuk, verschil van mening.

Door de gesprekstechniek die in Mediation door mij wordt toegepast ontstaat er begrip en respect voor elkaars standpunten. Een nieuw vertrekpunt om – over een al dan niet – gezamenlijke toekomst plannen en afspraken te maken. Tijdens een drie tot vijftal gesprekken ontstaan er nieuwe kansen voor samenwerking, tenminste ontstaan er mogelijkheden om een (langdurige) impasse te doorbreken.

Mediation is een hulpmiddel, een gesprekstechniek die gebaseerd is op respect, wederzijds luisteren en kijken naar de toekomst. De resultaten zijn krachtig en toekomstbestendig. Mediation is geen eindeloos en kostbaar proces. Door de werkwijze van mij in mijn rol als mediator, de juist vraagstelling en het op tafel brengen van de ogenschijnlijk onbespreekbare conflictenpunten komen partijen vaak relatief snel tot openheid en wensen voor de toekomst.

Het oorspronkelijke vakgebied van Jan Bullens  is HR aangevuld met Mediation.  Indien je meer wilt weten over de mogelijkheden ten aanzien van (tijdelijke) inzet van een HR professional of een interventie van een mediator bel dan even met 06 53 96 31 67.