No cure, less pay

Op verzoek van de deelnemer of de opdrachtgever werkt KansWijzer ook met een tripartiete inspanningsverplichting. Deelnemer, opdrachtgever en wij verbinden ons aan elkaar om hard en gezamenlijk te werken aan het loopbaanvervolg van de deelnemer.

De doorlooptijd van dit proces is 6/7 maanden of korter afhankelijk van het resultaat voor de deelnemer.

De samenwerking kenmerkt zich door het verplichtende karakter, deelname is vrijwillig, niet vrijblijvend en noodzaakt tot hard werken. Door de deelnemer of de opdrachtgever wordt een relatief laag instaptarief betaald waarmee de eerste aanloopkosten worden betaald. In een periode van een half jaar vinden tenminste 20 feitelijke ontmoetingen plaats tussen de deelnemer en een of meerdere coaches van KansWijzer. Tijdens deze ontmoetingen worden de acties voor de komende dagen besproken en vastgelegd, bij de daaropvolgende ontmoeting worden de acties geëvalueerd op effectiviteit en op verbeterpunten. Daarnaast aandacht voor werknemersvaardigheden, CV presentatie, persoonlijke presentatie, gespreksvoering, meerwaarde voor werkgever, etc.

Deelnemers of opdrachtgevers betalen de eindafrekening pas bij het succesvol beëindigen van het begeleidingstraject. Bij tussentijdse beëindiging van het traject door de deelnemer wordt een beëindigingsvergoeding in rekening gebracht.

Deelnemer, opdrachtgever en KansWijzer bepalen gezamenlijk het te behalen doel. Een doel dat realistisch (SMART) moet zijn.