Oudere werkzoekende

GROOTSE AFSPRAKEN WERKEN NIET!

Deze week in het nieuws. De afspraken tussen het kabinet en de uitzendbranche om oudere werkzoekenden aan het werk te helpen zijn na twee jaar uitgelopen op een teleurstelling. Minister Asscher deed nog een poging om het journaille, en dus ons, te overtuigen dat de uitvoering van deze afspraak op de goede weg is. Ik verwonder me dan hoeveel tijd, PR-activiteiten, geld en politiek geharrewar er is gaan zitten in die afspraak en de teleurstelling. minster Asscher
Waarom niet gewoon het werk aanvatten en zorgen dat mensen, die hulp nodig hebben, daadwer-kelijk een steun in de rug krijgen? Een steun die hen perspectief biedt, die hen hun eigenwaarde teruggeeft, die hen kracht en overtuiging geeft om voor zichzelf een betaalde baan te krijgen.
Het geloof in eigenwaarde en de overtuiging en bewijsvoering voor het hebben van toevoegde en meerwaarde voor werkgevers zijn de doorslaggevende elementen die maken dat werkgever en werkzoekende met elkaar tot overeenstemming komen.

De werkgever (ook de bekende grotere rechtspersonen) en de werkzoekende zijn individuen en gedragen zich ook als zodanig. Dat houdt in dat er een 1 op 1 match moet zijn. Dat er sprake moet zijn van overeenkomstigheid van de verwachtingen en de prestaties die over en weer worden geleverd. Prestaties in werkkracht, werkkwaliteit en werkcapaciteit, inzetbaarheid enz. aan de ene kant en prestaties in de zin van werkgelegenheid, ontwikkelmogelijkheden, kansen om bewijzen te leveren en loon naar werken van de kant van de werkgever. Kortom komen tot een gelijkwaardige arbeidsovereenkomst al dan niet voor bepaalde duur of voor een bepaald project.

Eigenwaarde en individuele match
Heb je het predicaat van ‘oudere werkzoekende’ dan is het nog belangrijker dan bij jongeren dat je eigenwaarde wordt erkend en gewaardeerd. oudere werkzoekende 1 Dat je als mens geen afbreuk lijdt door als uitzendkracht voor een paar maanden ingezet te worden als politiek handigheidje zodat landelijke afspraken netjes worden gerealiseerd. Je voelt en bent dan een speelbal op de politieke golven van uitzendbranche en kabinet. Dit is wel het laatste wat je wilt zijn. Je wilt als volwassene zelf regie voeren en de touwtjes, hoe lastig dan ook, zelf in handen houden.
Daarom pleit ik voor individuele ondersteuning. Mensen eigenwaarde laten behouden, hen respecteren en samen met hen opzoek gaan naar de meerwaarde en toevoegende waarde die zij hebben voor de doelen van een organisatie, lees werkgever.

Geplaatst onder Blog. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *