Resultaat, deelnemers & opdrachtgevers

We zijn trots op onze deelnemers. In 2014 hebben zij lef en geloof in zichzelf getoond. Hierdoor is binnen 3 maanden na afloop van onze training 75% van hen aan het werk. Werk dat ligt in het verlengde van hun Talenten, Passies, Ambities en Kwaliteiten.

Succespercentage van bijna 75%.

Dat wil zeggen dat 75% van de deelnemers op enigerlei wijze (deels) in zijn eigen onderhoud voorziet en dus geen uitkering meer hoeft te ontvangen of doorstroomt naar een andere werkgever.

Het resultaat in 2013 lag iets lager. Mede door de arbeidsmarktontwikkelingen. Het perspectief op de arbeidsmarkt voor 2014 lijkt beter dan ooit. Daarom is het zaak nu voorbereid te zijn op hetgeen er gaat komen. KansWijzer is daarbij een effectieve partner.

De resultaten in de eerste maanden van 2015 zijn veelbelovend. Ondanks dat we nog maar in het eerste kwartaal zitten is het effect enorm. Van een groep van acht langdurig werkzoekenden is inmiddels vier erin geslaagd om betaald werk te vinden. Eén van deze acht deelnemers verricht vrijwilligerswerk en een ander beraadt zich op een totaal andere invulling van haar werkzame leven.

De onderstaande organisaties zijn ondersteunend in de ontwikkelingsfase en/of opdrachtgever van KansWijzer geweest. De personen die op persoonlijke titel hebben deelgenomen, worden in verband met de privacy, alleen met de voornaam genoemd. De opdrachten hebben uit workshops, trainingen en coachingstrajecten bestaan.

BorneTubbergenWilminktheater Muziekcentrum

45plus HBOplus TalentplusDe UnieUWV

Deelnemers op persoonlijke titel aan de trainingen zijn geweest:

Wolter, Leonique, Margreet, André, Siny, Harrie, Alfons, Ruud, Bert, Thijs, Herald, Thilla, Erik, Julia, Marijke, Peter, Jan, Aukje, Paul, Marcel, Saakje, Donald, Ana, Leonard, Marlies, Monique, Hester, Tonnie, Karin, Bart en nog een aantal meer!