Spreken bij uitvaart of crematie

Fijne herinneringen maken en bewaren. Dat is  het doel en de kern van een een goede toespraak bij een uitvaart of crematie.

Het verlies van een dierbare is een markering in iemands leven. Voor nabestaande(-n) moet het afscheid GOED zijn. Dat ‘goed’ krijgt mede vorm door het vinden en uitspreken van de juiste woorden. In dagen van groot verdriet is het vinden van die woorden lastig, soms zelfs onmogelijk. Een spreker inlenen is dan bij uitstek geruststellend.

Voorafgaand aan het maken van een toespraak vindt een familiegesprek plaats. In een familiegesprek met de nabestaanden wordt het doen en laten van de overledene besproken. Fijne herinneringen en bijzondere momenten uit het leven worden herbeleefd en gedeeld. Tijdens het familiegesprek geven nabestaanden aan hoe zij hun dierbare ervoeren en vooral willen herinneren. Tal van zaken passeren dan de revue. Dit loopt uiteen van geboorte, via ouderlijk gezin, schooltijd, verkeringstijd, huwelijksperiode, hoogtepunten met kinderen, naar vakanties en anekdotes. Zeker ook de eindfase van het leven wordt besproken.

Het familiegesprek vindt bij de familie thuis plaats en neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Daarna maak ik een concepttekst klaar. Eén of twee avonden voor de uitvaart of crematie neem ik (telefonisch) contact op met de familie. Ik lees dan de concepttekst voor. Indien gewenst kan de familie een aanvullingen geven.

Bij de uitvaart of crematie wordt vervolgens de tekst van de toespraak uitgesproken. Nadien wordt de geprinte tekst van de toespraak aan de familie overhandigd.

Het familiegesprek, de voorbereiding van de (concept-)tekst en het houden van de toespraak in kerkgebouw of crematorium vergt ongeveer 10 tot 12 uur. De kosten voor het laten uitspreken van de toespraak bedraagt € 325,= (geen BTW verschuldigd). Bij familiegesprekken en voor uitvaart of crematie buiten Twente wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht van € 0,25 per KM.

Als spreker respecteer ik de privacy van de overledene en de familie. Geheimhouding is vanzelfsprekend en daarvoor is de beoordeling van de concepttekst essentieel.

Ik wens u veel goede herinneringen toe die u troost mogen bieden voor de toekomst.

Jan Bullens, betrokken uitvaartspreker