Transitievergoeding; van werk-naar werk

Het tweede spoorTransitievergoeding:                                              Kies het beste spoor voor Jezelf!
Wellicht is bovenstaande openingszin te spreekwoordelijk. Wij geloven in het beeld dat we schetsen. Medewerker die door reorganisatie of ziekte uit moet kijken naar ander werk en een andere werkgever heeft het lastig. Van werk naar werk gaan lijkt relatief eenvoudig, het is een enorme klus omdat je niet nogmaals een vergelijkbare fout wilt begaan, niet als werknemer en ook niet als werkgever. Gelukkig dat er inmiddels via de zogenaamde transitievergoeding beter ondersteuning geboden kan worden. De transitievergoeding is in de plaats gekomen van de ontslagvergoeding. Hoewel ook over de transitievergoeding inkomstenbelasting moet worden betaald kan een deel belastingvrij worden aangewend. Wanneer werkgever vooraf met de werknemer, die dan nog met ontslag moet gaan, overeenkomt om een deel van de transitievergoeding te gebruiken voor scholing en ondersteuning van werk-naar-werk is het deel dat daarmee geïnvesteerd wordt belasting vrij.

Dit is een ingrijpend proces van ontwortelen, rouwverwerking, chaos in keuzemogelijkheden en het opzetten van een eigen arbeidsmarktstrategie. Kortom een wirwar van keuzes en mogelijkheden.

De ondersteuning en coaching door KansWijzer laat de betreffende medewerker zelf regie voeren op het werkplan dat hij zelf samenstelt. Daardoor verbindt de medewerker zich aan de persoonlijke doelen. Doelen die in samenspraak met de werkgever gelegitimeerd worden. Dit bevordert de samenwerking, betrokkenheid en vooral de effectiviteit van het proces. Wij monitoren het proces, stimuleren de acties, verhogen de eigen waarde en vooral verbeteren wij de arbeidsmarktpositie.
Naast het hebben van de juiste houding (lighthousevision) motiveren wij de persoon in kwestie tot het effectieve arbeidsmarktgedrag (lighthousemission).

Voordelen van de KansWijzer aanpak

  • Medewerker voert zelf regie over het eigen proces en is als volwassen persoon zelf mede verantwoordelijk voor het resultaat
  • Werkgever voldoet aan de wettelijke verplichtingen in het licht van de nieuwe ontslagwetgeving met betrekking tot het beschikbaar stellen van een TRANSITIEVERGOEDING
  • Medewerker gaat actief aan de slag met het eigen loopbaanperspectief. Eigen keuzes worden sterker gevolgd dan keuzes die opgelegd worden door anderen
  • Een actieve arbeidsmarktbenadering vanuit de juiste focus, gebaseerd op de persoonlijke kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. Gericht en doeltreffend
  • De betreffende persoon werkt aan zijn persoonlijke netwerken en het inzetten van netwerken van anderen. Dat kan door het creëren van een netwerk met ambassadeurs
  • Daarbij komt een goede training voor presentatie, sollicitatie en gespreksvoering om een optimaal resultaat te bewerkstelligen

vuurtorenOnze missie, uw voordeel!
Onze missie is dat de deelnemer zelf kiest voor de aanpak van KansWijzer. Door deze eigen keuze is er van meet af aan commitment. Wij werken op basis van het geloof in de Talenten, Ambities, Passies en Kwaliteiten. Wij maken met onze aanpak, van mensen vuurtorens. Vuurtorens die weten waarvoor zij staan en die hun meerwaarde voor zichzelf, hun omgeving en dus voor werkgevers kennen. De effecten van deze aanpak zijn fenomenaal.

Informatie over deze bijzondere aanpak?
Bel met Jan Bullens 06 – 53963167. Uiteraard kun je ook een mail met vragen sturen; stuur die dan naar info@kanswijzer.com.